Pragokor Metal E - 5 kg

Cena:1283.00
Koupit
  • Anorganický nátěr s vysokým obsahem kovového Zn.
  • Teplotní odolnost nátěru do 400° c, odolnost proti teplotním šokům.
  • Ochranná funkce nátěru min. 15 let bez nároků na údržbu a to i v silně agresivních atmosférách. Životnost nátěru lze zvýšit kombinací s vrchními organickými nátěry na bázi epoxidů, epoxidehtů, polyurethanů, chlorkaučuků, polymerátů nebo akrylátů. Jako velmi vhodné se osvědčily vodou ředitelné nátěry na bázi akrylátových disperzí.
  • Po dokonalém vytvrzení vysoká tvrdost a odolnost proti mechanickému namáhání.
  • Nátěr chrání, do určité míry, ocelový podklad katodicky, tj. i v místech drobného poškození nátěru. Vysoká odolnost proti podkorodování.
  • Je zcela rezistentní proti působení UV záření (sluneční záření).

Používá se jako základní nátěr nebo samostatná vrstva k dlouhodobé ochraně ocelových konstrukcí v silně agresivních atmosférách a pro ochranu ocelových konstrukcí vystavených vysoké relativní vlhkosti a postřiku vodou (důlní konstrukce, konstrukce v kolektorech apod.). Ochrana zařízení vystavených působení rafinovaných ropných produktů (uhlovodíky, oleje). Levnější náhrada metalizace popř. žárového zinkování. Lze použít i k opravám metalizovaných povlaků, např. v místech svarů.

Nanáší se pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo i štětcem na suchý a čistý povrch oceli otryskané na stupeň čistoty Sa 2,5 (ČSN ISO 8501-1) jako základní nebo samostatná ochranná vrstva v nominálních tloušťkách suché vrstvy 50 – 90 µm. Oproti běžným nemodifikovaným zinksilikátovým nátěrovým hmotám lze Pragokor Metal E nanášet i na nezamaštěný povrch otryskaný zakulaceným abrazivem a o nižší drsnosti. Nátěrová hmota se k použití připravuje důkladným promísením kapalné a práškové složky. Ředění Pragokor ředidlo Metal nebo Pragokor ředidlo Metal Z (max. 15% obj.), teoretická vydatnost při tloušťce suché vrstvy 60 µm 4,1 m2/kg (11 m2/litr), obsah VOC 198 g/kg (535 g/litr), zpracovatelnost min. 8 hod (20°C) po smíchání obou složek, doba zasychání na dotek cca 3,5 hod (20°C), doba vytvrzení pro nanášení vrchních nátěrů cca 3 dny při 20°C a 75 % relativní vlhkosti (vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení) a při tloušťce suché vrstvy 50 µm.